Veda 70, 100, 150 kW

Ved / Halm / Torv / Olja

Med vedapannan eldar du allt som inte kan eldas i andra värmepannor som:
Ved, Halm, torv och Olja

• 5 mm cortenplåt i eldstaden
• Lätt att elda och sota
• Hög verkningsgrad
• Ingen arbetskrävande vedhantering


Pannans runda form, med cirkulerande vatten runt om, gör att risken för korrosion är obefintlig. Det finns inga kalla hörn som kan rosta sönder.
För att få en jämn förbränning i den stora eldstaden är en fläkt placerad på luckans nederdel. Inne i eldstaden finns en justerbar luftfördelningskanal som ger både primärluft och sekundärluft från fläkten.
I askbädden ligger glöden kvar flera timmar efter avslutad eldning. Den kvarliggande glöden tillsammans med förbränningsfläkten gör pannan lätt att tända. Har man någorlunda grov lövved behöver man inte tända om sin panna under hela eldningssäsongen.

Huvudkontor/Försäljning/Lager