Bio CKP 100 kW

Flis / pellets

Bio CKp 100 är en självdragspanna med effektområdet 30-100 kW, som arbetar enligt överbränningsprincipen. Förbränningen sker i en stor brännkammare med långa rökgasvägar och 12 st liggande fyrkantiga konvektionskanaler. Detta medför en panna med hög verkningsgrad och effektiv förbränning. pannan har inbyggd panntermometer samt överhettningstermostat. Vid behov kan även en panel med drifttermostat levereras. pannan är avsedd för eldning med flis eller pelletsbrännare i sidouttaget. Pannan går även i nödfall att eldas med ved. Sidouttaget med isolerad lucka beställes i höger eller vänster version. 

Pannorna levereras färdigmonterade i trähäck. standardutrustning som ingår i alla pannor är rökrör, rakt och vinkel, eldningsredskap, dragregulator och avtappning. 

Huvudkontor/Försäljning/Lager